RÄDDNINGSMISSIONEN PRESENTERAR

På väg hem

En människa som sover på en parkbänk. Det är ofta sinnebilden av en hemlös. Men verkligheten är mycket mer komplex än så. Bakom varje siffra finns en unik historia och en lång, trasslig väg mot ett eget hem. För att lyfta detta gjorde Räddningsmissionen en kartläggning av hur hemlöshet i Göteborg ser ut på riktigt.

SE FILMEN:

Swisha ditt bidrag till 900 44 41 och hjälp oss att hjälpa.

Varje tråd är en verklig människas väg mot ett eget hem.

Kartläggningen presenteras som ett fysiskt verk, där trådar i olika färger illustrerar hur verkligheten ser ut för tio hemlösa människor som Räddningsmissionen mött på deras väg mot ett eget hem. Det finns många gemensamma beröringspunkter, vilket visar att hemlöshet är ett strukturellt problem där lösningen blir att man slussas runt mellan ett antal olika platser. Vägarna korsas och löper parallellt, men bakom varje tråd finns en människa med en unik historia. Att bo på en bekants soffa kan betyda allt från att ha en god vän som ställer upp, till att tvingas ha sex för att betala för sitt uppehälle. Oavsett vilka livsöden som döljer sig bakom hemlösheten i Göteborg, så finns Räddningsmissionen där, ute i verkligheten, och stöttar när de sociala skyddsnäten inte räcker till.

1
KVINNA, 56 ÅR (Blå tråd) Har levt som hemlös 3.5 år, och har flyttat runt mellan tält, trappuppgångar, kompisar, expartners, akutboenden, lågtröskelboenden och olika platser utomhus.
2
KVINNA, 52 ÅR (Gul tråd) Har levt som hemlös till och från i 30 år, och har flyttat runt mellan behandlingshem, akutboenden, lågtröskelboenden, bekanta, skyddat kvinnoboende och olika platser utomhus.
3
MAN, 40 ÅR (Rosa tråd) Har levt som hemlös i 11 år, och har flyttat runt mellan bekanta, en koja och en expartner.
4
KVINNA, 28 ÅR (Mörkgrön tråd) Har levt som hemlös runt 5 år, och har flyttat runt mellan bekanta, skyddat kvinnoboende, lågtröskelboende, träningslägenhet och olika platser utomhus.
5
FLICKA 17 MÅNADER (Vitröd tråd) Har levt som hemlös sedan födseln, bodde först i en referenslägenhet och har sedan flyttat runt mellan bekanta till hennes mamma.
6
KVINNA, 52 ÅR (Orange tråd) Har levt som hemlös i 12 år, och har flyttat runt mellan bekanta, akutboenden, skyddat kvinnoboende, träningslägenhet, referenslägenhet och olika platser utomhus.
7
MAN, 65 ÅR (Vit tråd) Har levt som hemlös ett halvår, och har flyttat runt mellan akutboende, Centralstationen och olika platser utomhus.
8
KVINNA, 30 ÅR (Röd tråd) Har levt som hemlös i 3 år, och flyttat runt mellan bekanta och olika platser utomhus.
9
MAN, 30 ÅR (Brun tråd) Har levt som hemlös i minst 5 år, och har flyttat runt mellan källare, trappuppgångar, Centralstationen, bekanta och olika platser utomhus.
10
MAN, 56 ÅR (Ljusgrön tråd) Har levt som hemlös i 7 år, och har flyttat runt mellan Centralstationen, akutboenden, tält, och bekanta.

En kartläggning av verkligheten – direkt från verkligheten.

Göteborgs Stad har kartlagt hemlösheten i vår stad och har sedan 2015 en genomarbetad hemlöshetsstrategi och en nollvision när det gäller hemlöshet. Det är bra, men trots strategidokument och visioner befinner sig idag 5015 personer i hemlöshet i Göteborg. Det är lätt att frågan om hemlöshet stannar vid siffror i en kartläggning, ett förenklat problem som samtidigt är svårt att relatera till. Med ”På väg hem” vill Räddningsmissionen visa den verkliga vägen mot ett eget hem, och berätta att vi finns där och stöttar på en rad olika sätt.

Trådarna i verket drogs av en person som själv lever i hemlöshet. Hennes väg mot ett eget hem symboliseras av den orangea tråden.

Räddningsmissionen stöttar – hjälp oss att hjälpa.

Räddningsmissionens övertygelse är att alla människor har rätt till ett värdigt liv, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. Vi finns sida vid sida med Göteborgs hemlösa och stöttar på en rad olika sätt. Här kan du läsa mer om några av våra insatser, och var dina pengar går om du skänker ett bidrag. Du ska veta att varje krona gör direkt skillnad, för även om vägen mot en egen bostad kan vara lång så kan ett tillfälligt hem finnas på vägen – en plats där man att känna sig trygg, sedd och lite mindre ensam. Tillsammans gör vi Göteborg varmare.

Swisha ett bidrag till 900 44 41

och hjälp oss att hjälpa Göteborgs hemlösa.